Bank Deposit Guarantee Systems Around the World - a Comparative Analysis

Published in Finance and Financial Law, 2018

Recommended citation: Dadej M., (2018). "Systemy gwarantowania depozytów bankowych na świecie–Analiza porównawcza." Finanse i Prawo Finansowe. 1(3). https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/download/8488/8353

Download paper here